Til hovedinnhold

Internkontroll for privat

Hva skjer under kontrollen hjemme hos deg?

Kontrollen foretas ved hjelp av målinger i tillegg til visuell sjekk av anlegget og omfatter i hovedsak:

  • Inntakssikringer

  • Sikringsskap

  • Jordingsanlegg

  • Sikringer

  • Apparater og utstyr

  • Skjøteledninger

  • Defekt materiell

  • Elsikkerhetsinformasjon

Tilkoblingene i sikringsskapene blir kontrollert for å avdekke om det kan væreantydning til varmeutvikling.

En vanlig boligkontroll tar ca. 30 – 60 min.

Bestill kontroll

Av sikkerhetsmessige årsaker er det særdeles viktig å gjennomføre en kontroll av det elektriske anlegger. Er det lenge siden du har hatt en kontroll, eller vet du kanskje ikke om du har hatt en kontroll? Ta kontakt.

Bestill elektriker